کتاب دانش نامه جنگ(جلد اول) - دار نشر: کیکاووس - كاتب: عباس بوربور
0 امتیاز
0 نفر

نام کتاب : دانش نامه جنگ(جلد اول)

نوع اثر : کتاب

دار نشر : کیکاووس

كاتب :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه چاپی : 60000 ریال

تعداد صفحات نسخه چاپی : 118

خلاصه اثر

فهمیدم که صدایم گرفته است و دیگر حال حرف زدن هم ندارم، چون از شب تا صبح، خیلی داد زده بودم و در جواب شنیدم که گلوله نداریم. به آن طرف خاکریز به طرف تانک ها رفتم و اتفاقا به سرعت چشمم به یک صندوق گلوله خورد.
من با این صندوق آشنایی داشتم؛ آن را برداشتم و برای بچه ها آوردم و گفتم : «این هم گلوله»، که یکی گفت:«در باز کن نداریم» ...

موضوعات

فهرست

.

محصولات مشابه

کتاب طیب

ناشر : گروه شهید ابراهیم هادی

قیمت : 48000 ریال

کتاب سومین پرچمدار

ناشر : سوره مهر

نویسنده : داوود سالک

قیمت : 11000 ریال

کتاب از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاک

ناشر : سوره مهر

نویسنده : علی کاظم داور

قیمت : 75000 ریال

کتاب از خامنه تا خرمشهر

ناشر : سوره مهر

نویسنده : اسماعیل مشنقی

قیمت : 75000 ریال

کتاب تپه لاله های سرخ

ناشر : سوره مهر

نویسنده : غلامرضا نباتی

قیمت : 23000 ریال

کتاب خرمای تلخ

ناشر : گروه شهید ابراهیم هادی

نویسنده : اعظم پشت‌‌مشهدی‌

قیمت : 37000 ریال