کتاب دانش نامه جنگ(جلد اول) - ناشر: کیکاووس - نویسنده: عباس بوربور
0 امتیاز
0 نفر

نام کتاب : دانش نامه جنگ(جلد اول)

نوع اثر : کتاب

ناشر : کیکاووس

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه مکتوب : 60000 ریال

تعداد صفحات نسخه مکتوب : 118

خلاصه اثر

فهمیدم که صدایم گرفته است و دیگر حال حرف زدن هم ندارم، چون از شب تا صبح، خیلی داد زده بودم و در جواب شنیدم که گلوله نداریم. به آن طرف خاکریز به طرف تانک ها رفتم و اتفاقا به سرعت چشمم به یک صندوق گلوله خورد.
من با این صندوق آشنایی داشتم؛ آن را برداشتم و برای بچه ها آوردم و گفتم : «این هم گلوله»، که یکی گفت:«در باز کن نداریم» ...

موضوعات

فهرست

.

محصولات مشابه

کتاب طنین همت

ناشر : جمال

نویسنده : ابراهیم رستمی

قیمت : 15000 ریال

کتاب سوی دیار عاشقان

ناشر : شهید ابراهیم هادی

قیمت : 43000 ریال

کتاب شیدای شهادت

ناشر : شهید ابراهیم هادی

قیمت : 45000 ریال

کتاب شیرین تر از عسل

ناشر : شهید ابراهیم هادی

ویراستار : اعظم بیگلری

قیمت : 43000 ریال

کتاب پرواز در سحرگاه

ناشر : شهید ابراهیم هادی

قیمت : 48000 ریال

کتاب بی قرار وصال

ناشر : شهید ابراهیم هادی

نویسنده : مسعود محمدی

قیمت : 52000 ریال