5 امتیاز
1 نفر

فلسفه سیاسی فارابی و ارتباط آن با ولایت فقیه

نوع اثر : کتاب

ناشر : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 3,700 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 415

رده بندی کنگره : ‭BBR327‬‭/ح5ف8 1388‬

رده بندی دیویی : ‭189/1‬

شماره کتابشناسی ملی : 1924977

شابک : ‫‬‭9789641951469

سال نشر : 1388

کد کتاب : BP0166

خلاصه اثر

انسان موجودی اجتماعی است که از گذشته های بسیار دور، برای رفع نیاز های فردی خود، اقدام به تشکیل خانواده، به منزله یک اجتماع کوچک نمود و پس از برخورداری از مزیّت های آن، برای دفع خطرات و وصول به امکانات و شرایط بهتر و تأمین معیشت، جوامع بزرگ تر را تشکیل داد و به این ترتیب زندگی قبیله ای و سپس شهری یکی پس از دیگری شکل گرفت.
بدیهی است که به دنبال اجتماع انسان ها، اختلاف نظرها و سلیقه ها نیز افزایش یافت. بنابراین، برای رفع اختلافات ...

کتاب دیجیتال

1,500 تومان

حجم : 939.0 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 310

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
اهدا
تقدیر و تشکر
پیشگفتار
چکیده
1_کلیـّات
مقدمه
1_ طرح موضوع
۲_ ضرورت انجام تحقیق
۳_ پرسش های تحقیق
4_ اهداف تحقیق
5_ فرضیه های تحقیق
6_ روش تحقیق
7_ مزایای تحقیق
گفتار اول: زندگی فارابی
فارابی در دربار سیف الدوله
شخصیت علمی فارابی
مذهب فارابی
آثار فارابی
عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت علمی فارابی
گفتار دوم: مفاهیم
سیاست در اصطلاح
تعریف سیاست از دیدگاه فارابی
فلسفه در لغت
فلسفه در اصطلاح
تعریف فلسفه
تعریف فلسفه سیاسی
علم مدنی
نوابت
ملت
مشروعیّت
مقبولیت
پیشینه تاریخی بحث
2_اصول و مبانی فلسفهْ سیاسی فارابی
گفتار اول: وجود و مراتب هستی
مراتب عالم وجود
ذات و صفات خدا
مسئلهْ فیض
صدور کثرت از واحد
طبقه بندی نظام طبیعت به ترتیب ذیل است
نفس در نگاه فارابی
الف) تعریف نفس بشری
ب) نفوس اهل مدینهْ فاضله
ج) نفوس اهل مدینهْ فاسقه
د) نفوس اهل مدینهْ جاهله
معرفت در نگاه فارابی
گفتار دوم: غایات و اهداف در مدینهْ فاضله
الف) انواع سعادت
ب) نسبیّت در سعادت
ج) فطری یا ارادی بودن سعادت
د) عناصر مؤثر در وصول به سعادت
انواع خیر
2_ خیر طبیعی
3_ خیر ارادی
گفتار سوم: فارابی و فلسفه سیاسی
نتیجه بحث تأثیر وعدم تأثیر
رابطهْ دین و فلسفه در نظر فارابی
رابطهْ دین و سیاست در نظر فارابی
3_فرد، جامعه، حکومت
گفتار اول: مفهوم جامعه و اجتماع
1_ جامعه در لغت
2_ جامعه در اصطلاح
3_ اجتماع در لغت
4_ اجتماع در اصطلاح
5_ تعریف فارابی از اجتماع
6_ عناصر مهم در تعریف فارابی از اجتماع
ب) غایت گرایی و هدفمندی
ج) انتظام و انسجام درونی
د) ابزار انگاری
گفتار دوم: منشأ اجتماع
2_ معنا و مفهوم طبع در عبارت «مدنیٌ بالطّبع» چیست؟
دیدگاه شیخ الرّئیس ابو علی سینا
نظریهْ شیخ اشراق
دیدگاه ابن خلدون
دیدگاه ملّاصدرا
دیدگاه افلاطون
دیدگاه ارسطو
نظریهْ توماس هابز
نظریهْ جان لاک
دیدگاه علّامه طباطبایی(ره)
دیدگاه شهید مطهری
دیدگاه آیة الله مصباح یزدی
3_ دیدگاه فارابی در منشأ اجتماع
4_ آرای جاهله ای که منشأ مدینه های جاهله می شوند
گفتار سوم: انواع اجتماعات
1_ انواع اجتماعات از نظر کمّی
الف) اجتماعات کامل و خودکفا
ب) اجتماعات ناقص و غیر خودکفا
2_ انواع اجتماعات از نظر کیفی و ارزشی
الف) اجتماع فاضل و غیرفاضل یا نظام سیاسی مطلوب و غیرمطلوب
ب) اجتماع سیاسی امّت
ج) اجتماع سیاسی معموره
گفتار چهارم: حکومت
1_ ضرورت حکومت از نگاه فارابی
دلیل دوم: ضرورت حکومت، مقتضای عقلانیت بشر
دلیل سوم: ضرورت حکومت، مقتضای طبیعت خلقت
2_ مشروعیت حکومت از نگاه فارابی
3_ مقبولیت اجتماعی حکومت
4_ انواع حکومت از نگاه فارابی
الف) حکومت فردی
ب) حکومت جمعی
4_نظام سیاسی فارابی یا حکومت مطلوب
گفتار اول: نگاه کلی به مدینه فاضله
1_ مدینه فاضله، شهر آرمانی
2_ حدّ و مرزهای شهر آرمانی فارابی
3_ تعریف مدینه فاضله
4_ تشبیه مدینه فاضله به بدن انسان
گفتار دوم: ساختار نظام سیاسی فارابی
1_ گروه افاضل یا بخش فضلا و علما
الف) فیلسوفان و حکیمان
ب) متعقلان
ج) صاحبان اندیشه در امور مهم یا نظریه پردازان
2_ ذوالألسنه یا بخش فرهنگیان و سخن گویان
الف) متکلّمان و فقیهان
ب) خطیبان
ج) شاعران، خوانندگان، موسیقی دانان و نویسندگان
3_ گروه کارگزاران و سنجش کنندگان (مقدرون)
نظریه عدالت
اهمیت عدالت
الف) عدالت در فضیلت افراد
ب) عدالت در شایسته سالاری
ج) عدالت در بهره مندی عمومی از امکانات
د) عدالت، هدف قانون در جامعه
4_ مالیّون یا پیشه وران
5_ مجاهدان و مبارزان
الف) تعلیم و تأدیب در جامعه
ب) تأدیب در جامعه
ج) انواع جنگ ها
6_ آرای اهل مدینه فاضله
گفتار سوم: رئیس مدینه فاضله
شرایط رئیس اول
2_ ریاست تابعه مماثل (ائمه معصومین(ع))
الف) انطباق رئیس مماثل بر ائمه هدی(ع)
دلیل دوم
دلیل سوم
دلیل چهارم
دلیل پنجم
ب) اوصاف، شرایط وظایف رئیس مماثل
ج) شرط حکمت در رؤسای مماثل
3_ ریاست سنت (ولایت فقیه)
شرط اول: حکمت
شرط دوم: فقاهت
شرط سوم: قدرت استنباط
شرط چهارم: زمان شناسی
شرط پنجم: قدرت بر ارشاد و هدایت
شرط ششم: قدرت بر جهاد
4_ رؤسای سنت (حکومت جمعی و شورایی)
5_ رؤسای افاضل
ترتیب رهبری
آخرین اثر فارابی
وظایف رهبری در جامعه
5_مدینه های مضادّ و حکومت های فاسد
گفتار اول: مقصود از مدینه های مضاد
1_ معیار تقسیم به فاضله و غیر فاضله
2_ اصول و مبانی مدینه های مضادّ
3_ نفی مدنیّت بالطّبع
4_ اخلاق اهل مدینه های مضادّ
5_ اقسام مدینه های مضادّ
گفتار دوم: مدینه جاهله و اقسام آن
1_ مدینهْ جاهلهْ ضروریّه
2_ مدینهْ جاهلهْ نذاله
3_ مدینهْ جاهلهْ خسّت
4_ مدینهْ جاهلیهْ کرامیّه
ویژگی های رئیس در مدینه کرامیّه
5_ مدینهْ جاهلهْ تغلبیه
6_ مدینه جاهلهْ جماعیه (دموکراسی)
گفتار سوم: مدینه های فاسقه، متبدّله وضالّه
2_ مدینه های متبدله
عوامل تحوّل در مدینه فاضله
3_ مدینه های ضالّه
گفتار چهارم: گروه های نوابت
1_ گروه مُقتنصان
2_ گروه مُحرفه
3_ گروه مارقه
4_ گروه مسترشدان
5_ گروه جاهلان
6_ گروه قاصران
7_ گروه نسبی گرایان
8_ گروه شکّاکان
9_ گروه توهّم کنندگان یا پندارگرایان
وظایف ریاست مدینه فاضله، در قبال گروه های نوابت
6_مقایسهْ فلسفه سیاسی فارابی با ولایت فقیه
گفتار اول: ولایت فقیه
2_ ولایت در اصطلاح
3_ ولایت فقیه
4_ مبانی ولایت فقیه
ب) هدایت و رهبری الهی که شامل نبوت و امامت می شود
ج) معاد و مقصد
5_ منشأ ولایت فقیه
6_ شرایط ولی فقیه
7_ ادلّهْ ولایت فقیه
8_ تعیین ولی فقیه
9_ مشروعیّت ولایت فقیه
نظریه نصب الهی
نظریه انتخاب
10_ وظایف و اهداف ولایت فقیه
الف) اهداف معنوی
ب) اهداف دنیوی
گفتار دوم: برّرسی تطبیقی فلسفه سیاسی فارابی با ولایت فقیه
1_ ارتباط در مبانی حاکمیت
2_ ارتباط در منشأ حاکمیت
3_ ارتباط در شرایط حاکم
4_ ارتباط در ادلّه
5_ ارتباط در مشروعیت
6_ ارتباط در وظایف و اهداف
نتیجه فصل ششم
نتیجه گیری و جمع بندی
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر