0 امتیاز
1 نفر

بدایه المبتدی(جلد اول)

آداب متعلمین،صرف مقدماتی(بدان)، صرف آسان، متون عربی

نوع اثر : کتاب

ناشر : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 3,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 280

رده بندی کنگره : ‫‬‭BP254/4‫‭/‮الف‬5ب4 1389

رده بندی دیویی : ‫‬‭297/653

شماره کتابشناسی ملی : 2114576

شابک : 978-964-195-230-5

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : BP0231.1

خلاصه اثر

آموزش زبان و ادبیات عربی، مقدمه آشنایی و فراگیری علوم اسلامی، به ویژه معارف قرآنی است.
با فراگیری جلد اول کتاب «بدایة المبتدی» دانش آموز، همزمان با آموزش علم صرف، تا اندازه ای با لغات و ادبیات قرآن نیز آشنا خواهد شد.
چون عادت بر این بوده که دانش آموز علوم اسلامی، آموزش خود را از آداب یادگیری آغاز کند، ما نیز ابتدا به گونه ای موجز، مطالبی در آداب استاد و شاگرد برای فراگیر عزیز آورده ایم...

کتاب دیجیتال

1,500 تومان

حجم : 3.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 215

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

مقدّمه چاپ اول
آشنایی با علوم اسلامی
بخش اول:«مُنْیَـةُ المُــرِیدِ»در آداب متعلّمین
1-در فضیلت علم و عالمان
2-در آداب و وظایف شاگرد
3-در آداب و وظایف شاگرد در درس
4-در آداب و آیین زندگانی شاگرد با استاد
بدان (صرف مقدّماتی)
بخش دوم: صـرف آسـان
درس اول:علم صرف
درس دوّم:جامد و مشتق
درس سوّم:بناء کلمات
درس چهارم :صحیح، مُعتَلّ، مهموز، مُضاعَف، سالِم، صحیح
درس پنجم
درس ششم
درس هفتم
درس هشتم :مضارع معلوم
درس نهم :باب های ثلاثی مجرد
درس دهم :أمر معلوم
درس یازدهم :ماضی مجهول
درس دوازدهم
درس سیزدهم
درس چهاردهم :مهموز
درس پانزدهم :قاعده های اعلال
درس شانزدهم :صرف افعال مُعتلّ
درس هفدهم :ناقص
درس هجدهم :مضارع منصوب
درس نوزدهم :ثلاثی مزید
درس بیستم
درس بیست و یکم
درس بیست و دوم :رباعی
درس بیست و سوم :اسم
درس بیست و چهارم
درس بیست و پنجم :جامد و مشتق
درس بیست و ششم
درس بیست و هفتم :مذکر و مؤنث
درس بیست وهشتم
1.
2.
درس بیست و نهم :معرفه و نکره
بخش سوم: متون عربی
الدّرس الأوَّلُ
الدَّرسُ الثّانی
الدَّرسُ الثّالِثُ
الدرس الرّابعُ
الدّرسُ الخامِسُ
الدّرسُ السّادِسُ
الدرس السّابِعُ
الدرسُ الثّامِنُ
الدّرسُ التّاسِعُ
الدّرسُ العاشِرُ
الدَّرسُ الْحادی عَشَرَ
الدّرسُ الثّانی عَشَرَ
الدّرسُ الثالِثُ عَشَرَ
الدرسُ الرّابعُ عَشَرَ
الدرسُ الْخامِسُ عَشَرَ
الدَّرسُ السّادِسُ عَشَرَ
الدَّرسُ السّابِعُ عَشَرَ
الدَّرسُ الثّامِنُ عَشَرَ
الدّرسُ التّاسعُ عَشَرَ
الدرسُ العِشْرونَ
الدَّرْسُ الحادِی والعِشْرونَ
الدَّرْسُ الثّانی والعِشْرونَ
الدرسُ الثّالِثُ والعِشْرونَ
الدَّرْسُ الرّابعُ وَالعِشْرونَ
الدّرسُ الْخامِسُ والعِشْرونَ
الدَّرسُ السّادِسُ والعِشْرونَ
الدَّرسُ السّابعُ والعِشرُونَ
الدَّرْسُ الثّامِنُ والعِشْرونَ
الدَّرسُ التّاسَعُ وَالعِشْرونَ
الدَّرسُ الثّلاثونَ
الدَّرسُ الْحادِی والثّلاثونَ
الدّرسُ الثّانی وَالثّلاثونَ
الدَّرسُ الثّالثُ وَالثَّلاثُونَ
الدّرسُ الرّابِعُ والثَّلاثونَ
الدَّرسُ الخامِسُ والثَّلاثونَ
الدَّرسُ السّادِسُ والثَّلاثونَ
الدَّرْسُ السّابِعُ وَالثَّلاثُونَ
الدَّرْسُ الثّامِنُ والثَّلاثونَ
الدَّرْسُ التّاسِعُ والثَّلاثونَ
الدَّرسُ الأَرْبَعُونَ
الدَّرسُ الْحادی والأَرْبَعونَ
الدّرسُ الثّانی والاَرْبَعونَ
الدّرسُ الثّالثِ والاَرْبَعونَ
الدّرْسُ الرّابعُ والأرْبَعونَ
الدَّرْسُ الخامِسُ والأَرْبَعونَ
الدّرسُ السّادِسُ والاَرْبَعونَ
الدَّرْسٌ السّابَعُ والاَرْبَعونَ:اِنَّ لِلْعاَلمِ خَالِقاً (1)
الدّرسُ الثّامِنُ والاَرْبَعونَ :اِنَّ للعالَمِ خالِقاً (2)
الدَّرْسُ التّاسِع والاَرْبَعونَ :هَلْ نَحْنُ مُسْلِمُونَ؟
الدَّرْسُ الخَمْسونَ :هَلْ نَحْنُ مُسْلِمُونَ؟
نمونه های تجزیه و تحلیل صرفی
نمونه های تجزیه و ترکیب نحوی

محصولات مشابه

بیشتر