������������ ���������� - لیست آثار

هر روز با MBA

شور آفرین

10,000 تومان

اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران

چشم انداز قطب

3,000 تومان

مدیر مواظب باش!

جمال

1,200 تومان

اصول و مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

3,400 تومان

پرش به سوی موفقیت حرفه ای

کهکشان دانش

7,900 تومان

مدیریت فرهنگی

مرکز ترجمه و نشر المصطفی(ص)

4,000 تومان

عوامل نگهداشت عضو هیات علمی

چشم انداز قطب

3,000 تومان

اجرای راهبرد

عارف کامل

2,000 تومان

توسعه کارکنان

عارف کامل

2,000 تومان

مدیریت جلسه

عارف کامل

2,000 تومان

مدیریت بحران

عارف کامل

2,000 تومان

نظام مدیریت منابع انسانی در سازمانها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

رهبری خارق العاده

سخن گستر

3,000 تومان

ایده های ناب مدیریتی

ورای دانش

1,000 تومان

اسرار موفقیت 1

مؤسسه نسیم وصل

2,000 تومان

300 اصل درمدیریت اسلامی

درسهایی از قرآن

رایگان

ارتباط موثر

آرمان رشد

3,500 تومان

مدیر موفق

جمال

1,500 تومان

مشارکت و مدیریت مشارکتی

آوای نور

2,500 تومان

عاشقش باش و ترکش نکن

افراز

2,900 تومان

هوش شراکت

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان