برنامه‌ریزی - لیست آثار

با ساعت مچیت معجزه کن

www.domoshaver.ir

14,900 تومان

تفویض امور

عارف کامل

2,000 تومان

چهار راه پول سازی

طاهریان

5,000 تومان

رهبری همه جانبه

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

جلسه نهایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

گام آخر

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

مدل کسب و کار شما

نشر نوین

رایگان