هنر - لیست آثار

گفت و گو با تئو آنجلوپلوس

شور آفرین

6,000 تومان

بلا تار

شور آفرین

10,000 تومان

کافکا و عکاسی

شور آفرین

10,000 تومان

دگرگونی‌های سینما

شور آفرین

6,000 تومان

موسیقی درمانی

تجسم خلاق

3,900 تومان

اپرای پیاز

افراز

3,000 تومان

عکاسی مستند

شور آفرین

5,500 تومان

دفاع از دیوانگی

شور آفرین

5,000 تومان

آغازگران بداهه‌

شور آفرین

1,500 تومان

ولفگانگ آمادئوس موتسارت

موسسه فرهنگ رسانه پویا

3,000 تومان

موسیقی و خواب های رنگی

موسسه فرهنگ رسانه پویا

4,000 تومان

نوازندگان به نام ساکسیفون

موسسه فرهنگ رسانه پویا

3,000 تومان

خورشید طلایی گیتار

موسسه فرهنگ رسانه پویا

3,000 تومان

گفتمان تئاتر

افراز

6,700 تومان

نوازندگان بنام پیانو

موسسه فرهنگ رسانه پویا

3,000 تومان

موسیقی ملل

موسسه فرهنگ رسانه پویا

3,000 تومان

هنر طغیان

افراز

4,200 تومان

حکومت نظامی

افراز

5,100 تومان

ترمه

موسسه فرهنگ رسانه پویا

3,000 تومان

گفت و گو نویسی

سوره مهر

8,000 تومان

زیبایی شناسی و مسائل هنر

انتشارات بین المللی الهدی

5,000 تومان

ژانر فیلم

سوره مهر

8,000 تومان

نگاهی به موسیقی کلاسیک جهان

موسسه فرهنگ رسانه پویا

4,000 تومان

موسیقی درمانی

موسسه فرهنگ رسانه پویا

4,000 تومان

رهبری ارکستر

عطایی

12,500 تومان

عکاسی دیجیتال

طاهریان

2,000 تومان

ضلع سوم

انتشارات راه روشن

5,000 تومان