������ �� ������������ - لیست آثار

ایده های شاخص در معماری

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

6,000 تومان

کاربرد زبان برنامه نویسی پایتون در هیدرولوژی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

3,000 تومان

الکترونیک هسته‌ای

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

8,000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم های تکاملی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

2,000 تومان

تحلیل سازه ها (1)

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1,900 تومان

مروری بر فیزیک پزشکی هسته ای

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3,000 تومان

الکترو مغناطیس

ارباب قلم

8,000 تومان

بتن مسلح الیافی

فرهنگ و دانش

1,000 تومان

زمین شناسی مهندسی

آرسس

1,600 تومان