پزشکی - لیست آثار

فیزیولوژی بالینی (جلد اول)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10,400 تومان

پاتولوژی مولکولی سرطان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

11,200 تومان

بیهوشی در جراحی قلب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10,000 تومان

اختلال دوقطبی و ادامه زندگی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,000 تومان

مسمومیت ها

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

800 تومان

جراحی دهان، فک و صورت (جلد دوم)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4,200 تومان

مراقبت های نوین در جراحی قلب و توراکس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3,900 تومان

زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

18,000 تومان

مسمومیت های کودکان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

12,000 تومان

علوم تشریحی(جلد اول)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10,000 تومان

وقتی مضطرب می شوید خود را هیپنوتیزم کنید

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

13,200 تومان

جراحی دهان، فک و صورت (جلد سوم)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,000 تومان

اصول کاربردی سونوگرافی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,400 تومان

آشنایی با خواص بی شمار ادویه ها

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5,600 تومان

دائره المعارف مصور روماتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

12,900 تومان

داروشناسی پزشکی در یک نگاه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3,900 تومان

شوک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2,000 تومان

دارودرمانی و تغذیه در اختلالات گفتار و زبان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4,000 تومان

گام اول در بیهوشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8,000 تومان

خونریزی پس از زایمان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1,000 تومان

مصاحبه بالینی کودکان و نوجوانان

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

6,500 تومان