داستان خارجی - لیست آثار

دُن کیشوت

گروه آوا رسا

2,500 تومان

شازده کوچولو

پر

1,900 تومان

سفرهای گالیور

گروه آوا رسا

1,500 تومان

ماجراهای روز برفی

گروه آوا رسا

1,500 تومان

ماجراهای جد و جودیث

گروه آوا رسا

1,500 تومان

ماجراهای سرزمین عجیب و غریب

گروه آوا رسا

2,500 تومان

شرق خورشید، غرب ماه

آوارسا

2,500 تومان

مرغ قرمز کوچولو

گروه آوا رسا

1,000 تومان

ماجراهای بانی خرگوشه

گروه آوا رسا

2,500 تومان

مالِنی

گروه آوا رسا

1,500 1,200 تومان

آسمان آبی

گروه آوا رسا

1,500 تومان

قارچ گنده

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

فین مک کول

گروه آوا رسا

1,500 1,200 تومان

ملکه برفی

گروه آوا رسا

2,000 1,600 تومان

پرنسس و قورباغه

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

هدیه روز کریسمس

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

جوجه اردک زشت

گروه آوا رسا

2,500 2,000 تومان

هایدی

گروه آوا رسا

3,000 2,400 تومان

پینوکیو پسرک عروسکی

گروه آوا رسا

3,000 2,400 تومان

جک و لوبیا سحر آمیز

گروه آوا رسا

2,000 1,600 تومان

پینوکیو 2

گروه آوا رسا

3,500 2,800 تومان

پیکسی

پژوهشگاه علوم انسانی

2,000 تومان

پسر گمشده

کتاب کوله‌ پشتی

4,000 تومان

لورا و جنگل سحر آمیز

گروه آوا رسا

3,000 2,400 تومان

شنل قرمزی

گروه آوا رسا

2,500 2,000 تومان

روباه و سرزمین یخبندان

گروه آوا رسا

2,000 1,600 تومان

هیولاهای چارلی

افراز

8,500 تومان

یونگو

ایران صدا

رایگان

معمای الماس ها

فرید یاسمین

1,000 تومان