طنز - لیست آثار

طنز های شاطر حسین

جمال

2,300 تومان

هه زار ده م بث که نین

زانکو

1,500 تومان

چگونه موسیقی دان شویم؟

سوره مهر

2,400 تومان

چگونه مدیر فرهنگی شویم؟

سوره مهر

2,400 تومان

مخزن الاشرار

سوره مهر

3,000 تومان

تویوتا خرگوشی

سوره مهر

4,500 تومان

مین سوسکی

سوره مهر

6,500 تومان

معارف الطائف

سوره مهر

5,000 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

4,000 تومان

چرند و پرند

طاهریان

2,500 تومان

سیاحت نامه ابراهیم بیک

طاهریان

8,000 تومان

اسمت چیه؟ تربچه

سوره مهر

2,750 تومان

چگونه شاعر شویم؟

سوره مهر

3,500 تومان

بزه ی لیو

زانکو

1,750 تومان

آمبولانس شتری

سوره مهر

2,800 تومان

دردسرهای جیگر بابا

دانا کتاب

1,500 تومان

بیت بازی

کتاب قاف

1,768 تومان

رباعیات زنجیره ای

کتاب قاف

1,768 تومان

رساله صد فرمان

کتاب قاف

1,767 تومان

نوستالژیکاتور

کتاب قاف

1,767 تومان

مرکز مشاوره

کتاب قاف

1,770 تومان

ابوی فدوی

احمد ملکوتی خواه

1,768 تومان

از اون لحاظ

کتاب قاف

2,200 تومان

اصن یه وضی

کتاب قاف

1,767 تومان

بسته پیشنهادی

کتاب قاف

2,020 تومان

املت دسته دار

سوره مهر

4,000 تومان

طنز مدیریتی

سروش

1,000 تومان