داستان های کوتاه - لیست آثار

31 روز و 5 انگشت

سوره مهر

3,500 تومان

میمون مهربان

آتریسا

800 تومان

دُن کیشوت

گروه آوا رسا

2,500 تومان

سفرهای گالیور

گروه آوا رسا

1,500 تومان

تمساح بدجنس

آتریسا

800 تومان

ماجراهای جد و جودیث

گروه آوا رسا

1,500 تومان

پروانه و عنکبوت

آتریسا

800 تومان

بچه گربه بازیگوش

آتریسا

800 تومان

پرنسس و خدمتکار

گروه آوا رسا

2,000 تومان

بلوای خفته گان

افراز

11,200 تومان

الاغ حسود

آتریسا

800 تومان

فیل خودخواه

آتریسا

800 تومان

گرگ گرسنه

آتریسا

800 تومان

ماجراهای سرزمین عجیب و غریب

گروه آوا رسا

2,500 تومان

اسطوره تلپینو

ایران صدا

رایگان

شکوفه های خرد و اندیشه

عبدالله عصام‌

رایگان

ببر و آهو

آتریسا

800 تومان

شاه لیر ناقلا

ایران صدا

رایگان

خاله نوشا

پر

2,000 تومان

شرق خورشید، غرب ماه

آوارسا

2,500 تومان

گوسفند شکمو

آتریسا

800 تومان

ماجراهای بانی خرگوشه

گروه آوا رسا

2,500 تومان

مالِنی

گروه آوا رسا

1,500 1,200 تومان

آسمان آبی

گروه آوا رسا

1,500 تومان

لبخند خدا زیباست

عمو زنجیرباف

2,500 تومان

قارچ گنده

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

خانه ای برای کودن ها

ایران صدا

رایگان

ملکه برفی

گروه آوا رسا

2,000 1,600 تومان