داستان های کوتاه - لیست آثار

ماجراهای بانی خرگوشه

گروه آوا رسا

2,500 تومان

مالِنی

گروه آوا رسا

1,500 1,200 تومان

آسمان آبی

گروه آوا رسا

1,500 تومان

لبخند خدا زیباست

عمو زنجیرباف

2,500 تومان

قارچ گنده

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

خانه ای برای کودن ها

ایران صدا

رایگان

ملکه برفی

گروه آوا رسا

2,000 1,600 تومان

زندگی عزیز

کتاب کوله‌ پشتی

7,000 تومان

پرنسس و قورباغه

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

هدیه روز کریسمس

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

لئو مار ترسو

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

سفید برفی و گل قرمزی

گروه آوا رسا

2,500 2,000 تومان

خلق داستان کوتاه

افراز

4,500 تومان

میکروسکوپ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

دوستان آوازه خوان

گروه آوا رسا

2,500 2,000 تومان

آن مرد

بوی شهر بهشت

900 تومان

رز گریه کرد

افراز

4,000 تومان

رود مرگ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

ساندویچ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

زندگی سگی یک مرد دقیق

شور آفرین

2,000 تومان

حسنک کجایی

کانون فرهنگی چوک

رایگان

جوجه اردک زشت

گروه آوا رسا

2,500 2,000 تومان

ایستگاه باغ سرهنگ

افراز

1,300 تومان

ارواح ماه مهر

افراز

3,600 تومان

هایدی

گروه آوا رسا

3,000 2,400 تومان

آملیا

گروه آوا رسا

3,000 2,400 تومان

جک و لوبیا سحر آمیز

گروه آوا رسا

2,000 1,600 تومان