نمایشنامه - لیست آثار

آملیا

گروه آوا رسا

3,000 تومان

روبی و خرگوش ها

گروه آوا رسا

2,500 تومان

لاک پشت پرنده

سوره مهر

1,000 تومان

شیر شاه و خرگوش شجاع

سوره مهر

1,000 تومان

آیین معصومیت

افراز

2,000 تومان

آتن - مسکو و هیچی

افراز

2,100 تومان

آدمای خوب

افراز

5,300 تومان

جنگ جویان کوچک

سوره مهر

1,000 تومان

بنگ و بنگ و بنگ شکار زرنگ

سوره مهر

1,000 تومان

خانه ی پاکیزه

افراز

3,000 تومان

بلویل

افراز

2,800 تومان

گل های میخک

افراز

2,500 تومان

نمایش یک رویا

افراز

5,300 تومان

در گشوده

افراز

4,000 تومان

حکومت نظامی

افراز

5,100 تومان

دیوی و ننه پیرزن

گروه آوا رسا

4,000 تومان

مومن طاق

ایران صدا

رایگان

خون عشق دروغین

افراز

1,800 تومان

زبردست، زیردست

افراز

4,400 تومان

بباره باران

ایران صدا

رایگان

هدیه تولد

ایران صدا

رایگان

جستجو در برف

ایران صدا

رایگان

شاپرک و سرزمین تاریکی

گروه آوا رسا

5,000 تومان

نوجوان مرد

ایران صدا

رایگان

فندک جادو

گروه آوا رسا

4,000 تومان