داستان خارجی - لیست آثار

مزرعه حیوانات

شور آفرین

700 تومان

1984

شور آفرین

1,500 تومان

شرق مدیترانه

افراز

7,400 تومان

بلیز

افراز

11,500 تومان

در عمق آب ها

ایران صدا

رایگان

کابوس گنگ

ایران صدا

رایگان

گل های میخک

افراز

2,500 تومان

خانه رو به رویی

افراز

3,500 تومان

رومن گاری، عشق من

افراز

3,100 تومان

آتش در کوهستان

افراز

3,600 تومان

مردی که کشتمش

افراز

3,100 تومان

آوای گرسنگی

افراز

6,300 تومان

عشق در تبعید

افراز

9,600 تومان

مرد در بند

افراز

4,500 تومان

زن وسطی

افراز

6,100 تومان

زن و شوهر واقعی

افراز

6,000 تومان

دختر سیاه، دختر سفید

افراز

6,600 تومان

خاطرات یک الاغ

سوره مهر

6,000 تومان

دخترک کبریت فروش

گروه آوا رسا

2,500 تومان

زن دیوانه روی پل

افراز

4,500 تومان

ارباب زمان

افراز

7,400 تومان

فندک جادو

گروه آوا رسا

4,000 تومان

شطرنج باز

افراز

2,500 تومان

صدای اقتدار

افراز

3,600 تومان

مردی که می خندد

پر

5,000 تومان

دونده

ایران صدا

رایگان