جستجو

18 نتیجه یافت شد

کتاب شبیه صدام

ناشر : سوره مهر

نویسنده : میخائیل رمضان

قیمت : 70000 ریال

کتاب گردان گمشده

ناشر : سوره مهر

نویسنده : عزالدین مانع

قیمت : 11000 ریال

کتاب محرمانه

ناشر : سوره مهر

نویسنده : احمد عدنان القیسی

قیمت : 18000 ریال

کتاب پرواز شماره22

ناشر : سوره مهر

مترجم : محمدحسین زوار کعبه

قیمت : 50000 ریال

کتاب حمله بزرگ

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمدحسین زوار کعبه

قیمت : 17500 ریال

کتاب ماموریت در خرمشهر

ناشر : سوره مهر

نویسنده : سرهنگ صبار اللامی

قیمت : 14000 ریال

کتاب بادهای برفی

ناشر : سوره مهر

مترجم : محمد نبی ابراهیمی

قیمت : 22000 ریال

کتاب مدال و مرخصی

ناشر : سوره مهر

نویسنده : هدایت‌الله بهبودی

قیمت : 10000 ریال

کتاب جنایت های ما در خرمشهر

ناشر : سوره مهر

مترجم : محمد نبی ابراهیمی

قیمت : 11000 ریال

کتاب خرمشهر در آتش

ناشر : سوره مهر

نویسنده : رضا الصبری

قیمت : 5000 ریال

کتاب عبور از آخرین خاکریز

ناشر : سوره مهر

مترجم : محمدحسین زوار کعبه

قیمت : 36000 ریال

کتاب قراردادها و نیرنگ ها

ناشر : سوره مهر

مترجم : محمدحسین زوار کعبه

قیمت : 21000 ریال

کتاب من در شلمچه بودم

ناشر : سوره مهر

مترجم : فاتن سبزپوش

قیمت : 6000 ریال

کتاب رازهای دوران پرالتهاب

ناشر : سوره مهر

مترجم : محمدحسین زوار کعبه

قیمت : 5000 ریال

کتاب زندانی فاو

ناشر : سوره مهر

مترجم : مهرداد آزاد

قیمت : 26500 ریال

کتاب اشغال و مدال

ناشر : سوره مهر

نویسنده : سرهنگ صبار اللامی

قیمت : 11000 ریال