مدیریت و کسب و کار - لیست آثار

اصطلاحات مدیریت بازاریابی

چشم انداز قطب

4,000 تومان

زباله ها چشمک می‌زنند

رضا یاوری

6,900 تومان

شاه کلید فروش در ایران

سعید تقدسی

9,500 تومان

مهارت های کلامی در کسب و کار

فرزانه قهرمانی

8,000 تومان

هر روز با MBA

شور آفرین

10,000 تومان

سالاد کارآفرینی

حسین شیرمحمدی

7,500 تومان

قوانین زندگی من

حسین شیرمحمدی

5,000 تومان

شکستن مرزهای ثروت

حسین شیرمحمدی

5,000 تومان

زندگینامه 5+21 کارآفرین ایرانی

حسین شیرمحمدی

5,000 تومان

بانکداری الکترونیک

چشم انداز قطب

3,200 تومان

اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران

چشم انداز قطب

3,000 تومان

بازار یابی دهان به دهان

کهکشان دانش

9,900 تومان

این کافی نیست!

افراز

4,200 تومان

100 ایده بزرگ کسب و کار

کهکشان دانش

9,900 تومان

100 راه ساده موفقیت

کهکشان دانش

4,900 تومان

100 ایده بزرگ بازاریابی

کهکشان دانش

9,900 تومان