مدیریت بازار - لیست آثار

رفتار مصرف کننده آنلاین

سوره مهر

3,500 تومان

معجزه موفقیت

طاهریان

5,000 تومان

100 ایده بزرگ بازاریابی

کهکشان دانش

9,900 تومان

جهان در بحران (بخش دوم)

ایران صدا

رایگان

جهان در بحران (بخش اول)

گابریل کولکو

رایگان

موفقیت در زمان رکود بازار

کهکشان دانش

7,900 تومان

بازاریابی ویروسی

طاهریان

5,000 تومان

آشنایی با بازاریابی

عارف کامل

3,000 تومان

پول و بانکداری اسلامی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

5,400 تومان

برند ربایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

گاو بنفش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

نقشه استراتژی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

تجارت موفق

جمال

1,500 تومان

بورس، آری یا نه؟

همداد

2,500 تومان

تله های زمانی فروشندگان سردرگم

سازمان مدیریت صنعتی

3,000 تومان

نوآوری در بازاریابی

سازمان مدیریت صنعتی

3,000 تومان

The Art Of War

gutenberg.org

از 0 تا 500 تومان

اسلام درباره اخلاق کار و تجارت چه می‌گوید؟

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

1,500 تومان

جهانی تجارت کنید

جادوی قلم

2,000 تومان

موفقیت در چین

جادوی قلم

2,000 تومان

مباحث ویژه در بازاریابی (بخش دوم)

پادکست بازاریابی ایران

رایگان

بازاریابی ومدیریت بازار

فریدون امیدی

2,000 تومان

مارکتینگ ، بازار یابی یا امور بازار

پادکست بازاریابی ایران

رایگان

نقد و بررسی کتاب روانشناسی تبلیغات تجاری

پادکست بازاریابی ایران

رایگان