���������� ���������� - لیست آثار

چالشهای هتل داری در ایران

چشم انداز قطب

2,000 تومان

مشتری مداری

جیمز ال.هِسکت

2,000 تومان

پیدا اما پنهان

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

با نفوذها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

مشتریان چگونه فکر می کنند

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

خدمات پس از فروش

پادکست بازاریابی ایران

رایگان