جستجو

9 نتیجه یافت شد

کتاب هفت اصل رهبران بزرگ معنوی

ناشر : محمد مهدی علی رحیمی

نویسنده : رجی مک‌ نیل

قیمت : 28000 ریال

کتاب چه کسی پول مرا برداشت؟

ناشر : طاهریان

نویسنده : رابرت کیوساکی

قیمت : 50000 ریال

کتاب داستانهای ماندگار مدیریتی

نویسنده : محمدتقی باقری

قیمت : 15000 ریال

کتاب سفر فردی جک ولش

ناشر : سازمان مدیریت صنعتی

نویسنده : جک ولش

قیمت : 25000 ریال

کتاب گوزن را روی میز بگذار

ناشر : سازمان مدیریت صنعتی

نویسنده : رندال توبیاس

قیمت : 25000 ریال

کتاب بازیکاری

ناشر : مرکز رسانه های دیجیتال

نویسنده : مهدی فریمانی

قیمت : رایگان

کتاب اول قائده را بشکنید

ناشر : سازمان مدیریت صنعتی

قیمت : 25000 ریال

کتاب همیشه جاری

ناشر : سازمان مدیریت صنعتی

قیمت : 25000 ریال

کتاب رهبری با ارائه الگو

ناشر : جادوی قلم

نویسنده : اساتید دانشگاه هاروارد

قیمت : 20000 ریال