������������������ - لیست آثار

شاه لیر ناقلا

ایران صدا

رایگان

مردی با کت و شلوار مشکی

ایران صدا

رایگان

مرغ قرمز کوچولو

گروه آوا رسا

1,000 تومان

ماجراهای بانی خرگوشه

گروه آوا رسا

2,500 تومان

فین مک کول

گروه آوا رسا

1,500 1,200 تومان

خانه ای برای کودن ها

ایران صدا

رایگان

ملکه برفی

گروه آوا رسا

2,000 1,600 تومان

پرنسس و قورباغه

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

ژوزفین تسلیم نشو

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

نمایشنامه نویسی عروسکی

سوره مهر

6,000 تومان

لئو مار ترسو

گروه آوا رسا

1,000 800 تومان

خونه ی مامان پنگوئن

هلن برین

1,000 800 تومان

ببر گراز دندان

ایران صدا

رایگان

دوستان آوازه خوان

گروه آوا رسا

2,500 2,000 تومان

جن گیر حرفه ای

ایران صدا

رایگان

رود مرگ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

شهسوار و شاهزاده

افراز

1,300 تومان

ساندویچ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

تبر

افراز

1,500 تومان

حسنک کجایی

کانون فرهنگی چوک

رایگان

یک وعده گوشت

ایران صدا

رایگان

جوجه اردک زشت

گروه آوا رسا

2,500 2,000 تومان

هایدی

گروه آوا رسا

3,000 2,400 تومان

آملیا

گروه آوا رسا

3,000 2,400 تومان

شبراه

گروه فرهنگی اقاقیا

6,500 تومان

لاک پشت پرنده

سوره مهر

1,000 تومان

شیر شاه و خرگوش شجاع

سوره مهر

1,000 تومان