فروش - لیست آثار

شاه کلید فروش در ایران

سعید تقدسی

9,500 تومان

بازار یابی دهان به دهان

کهکشان دانش

9,900 تومان

قدرت انعطاف پذیری

طاهریان

3,500 تومان

فوق ستاره فروش شوید

شادن پژواک

3,000 تومان

برند ربایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

مذاکره قدرتمندانه فروش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

مهارت در فروش پیچیده

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

خدمات پس از فروش

پادکست بازاریابی ایران

رایگان

پرورش نبوغ بازاریابی

پادکست بازاریابی ایران

رایگان