کتاب فوت و فن سخنرانی 4 دقیقه ای

اه کارهای کاربردی برای میخ کوب کردن دیگران در هنگام صحبت و گفتگوی دوستانه، سخنرانی، تدریس، ارائه کنفرانس و ...

امتیاز
5 / 0.0
خرید
80,000
15%
68,000
نظر شما چیست؟
صفحات کتاب :
246
دیویی :
808/51
شابک :
9786006722986
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه فوت و فن سخنرانی 4 دقیقه ای