کتاب زندگی با روبات بهتر است یا بی روبات؟

امتیاز
5 / 0.0
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
37,000
13%
32,190
نظر شما چیست؟
روباتها ماشینهایی هستند که برای انجام مجموعهی پیچیدهای از کارها به فرمان فردی هدایتگر برنامهریزی شدهاند. روباتها شکلها و اندازههای متنوعی دارند؛ از بازوهای مکانیکی و وسایل نقلیهی بدون راننده گرفته تا روباتهای انساننمایی که راه میروند و میتوانند حرف بزنند. حسگرها اطلاعات فراوانی درباره محیط اطراف در اختیار روبات قرار می دهند. سیستم حرکتی بخشهای مختلف بدن ربات را معمولا با استفاده از موتورهای الکتریکی حرکت میدهد. انرژی که ربات برای کار کردن به آن احتیاج دارد معمولا از طریق باتری های الکتریکی تامین می شود. کنترل ربات ها را معمولا کامپیوتر یا انسانی بر عهده دارد. آیا میدانید چگونه روباتها میتوانند در انجام کارهای خطرناک و اکتشاف مکانهای دورافتاده به ما انسانها کمک کنند؟
صفحات کتاب :
40
دیویی :
629/892[ج]
شابک :
9786222043629
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه زندگی با روبات بهتر است یا بی روبات؟