کتاب گلچینی از احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع) pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
سخن آیینه ی روح است زیرا افکار و اعتقادات گویندگان در آن جلوه گر می شود.

سخن خوب و مؤثر آن است که در دل نفوذ کند و روح را از تاریکی و زشتی و پلیدی برهاند و از پستی و فرو افتادگی اوج دهد و در افقی وسیع و باصفا که به نور ایمان روشن است سیر دهد روحی که ایمان ندارد سخنی چنین مؤثر و نافذ از او به وجود نمی آید.

زیرا در پیش اهل نظر مسلم است که عطا کننده شیء فاقد آن نیست و طبعاً فاقد شیء عطاکننده آن نتواند بود یعنی آن که یقین ندارد نمی تواند دیگران را به یقین برساند و آن که کور است از عصاکشی دیگران ناتوان است. بنابراین تأثیر سخن با ایمان گوینده تناسب مستقیم دارد هر چه ایمان صاحب سخن استوارتر باشد نفوذ سخنش بیشتر است.
صفحات کتاب :
135
کنگره :
BP۳۶/۵‏‏‫‭/ک۷۸گ۸ ۱۳۹۶
دیویی :
۲۹۷/۹۵
کتابشناسی ملی :
۴۸۵۶۷۳۱
شابک :
978-600-459-209-3‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه گلچینی از احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع)