خرید کتاب بررسی

کتاب چاپی بررسی

توضیحات درباره کتاب

معرفی کتاب بررسی

کتاب بررسی، به بررسی و تحلیلی از فلسفه مارکسیسم می پردازد و به ریشه های عاطفی و زمینه های عمومیش نظر دارد و از طرز برخورد و بحث درباره مسایل فلسفی (در قلمرو طبیعت و تاریخ) و مسایل سیاسی (حکومت اسلامی، آزادی، انقلاب و اصلاح) و مسایل اجتماعی (طبقات، زن، برابری و حجاب) و مسایل اقتصادی (ملک داری، سرمایه داری، مالکیت و کار) سخن گفته است و در سه فصل: دیدگاه ها، زمینه ها و برخوردها تنظیم گشته است. 

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
119
کنگره :
‏‫‬‭‬‭‬‭BP8‏‫‬‭‭/ص‌67ب‌4
دیویی :
‏‫‬‭‬‭‬‭297/02
کتابشناسی ملی :
‭م‌83-40893
شابک :
978-964-7803-30-4
سال نشر :
1383
نظرات درباره کتاب بررسی
شما اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر می دهید.