خرید کتاب شرح صدر: سیری در زندگی، زمانه و اندیشه استاد شهید سیدمحمدباقر صدر

کتاب چاپی شرح صدر: سیری در زندگی، زمانه و اندیشه استاد شهید سیدمحمدباقر صدر

تامین کننده: ابر و بُن
نوع جلد : شومیز