نظر شما چیست؟
وقتی در مورد عزت نفس صحبت می کنیم منظورمان چیست؟ شاید شما هم موافق باشید که معنی آن شامل بعضی یا همه ی موارد زیر است:
توانایی لذت بردن از زندگی بطور کامل
توانایی سازگاری با فراز و نشیب های زندگی
داشتن احساس خوب درباره ی خودمان
داشتن این احساس که دیگران بطور کلی ما را دوست دارند.
داشتن یک نگرش مثبت
داشتن مهارت های اجتماعی مناسب
داشتن تمایل برای تجربه کردن چیزهای جدید
داشتن تمایل به ریسک کردن
داشتن توانایی برای تصمیم گیری های دشوار
داشتن توانایی برای تحقق بخشیدن به اهداف زندگی

بهترین تعریفی که می توان برای عزت نفس در نظر گرفت، اعتماد داشتن به توانایی ها و ارزش های شخصی مان می باشد. این بدان معنا نیست که شما در همه ی زمینه ها بهترین هستید بلکه داشتن احساس راحتی و آرامش با خودتان حتی در زمانی که، در واقع در بهترین حالت نیستید. این یعنی پذیرش خودتان با همه ی نقاط قوت و ضعف در حالی که هنوز برای پیشرفت خویش فرصت هایی دارید.

بنابراین به زبان ساده تر، عزت نفس به معنی اعتماد و ایمان داشتن به خویش است. قبل از اینکه بتوانید این کار را انجام دهید بهرحال می بایست خودتان را دوست بدارید و برای خودتان ارزش قایل باشید. همچنین نیاز دارید خودتان را همانگونه که هستید بپذیرید.
سال نشر :
1397
صفحات کتاب :
232
کنگره :
BF۵۷۵‭‬ ‭/ف۵‏‫‬‮‭پ۱۴ ۱۳۹۷
دیویی :
155/9042
کتابشناسی ملی :
5113065
شابک :
978-600-309-358-4‬

کتاب های مشابه غلبه بر عزت نفس پایین با CBT