کتاب تاریخ مستطاب امریکا

‏‫The magisterial history of America

کتاب الکترونیکی تاریخ مستطاب آمریکا

حجم دانلود: 12.0 مگا بایت
توضیحات درباره کتاب

معرفی کتاب تاریخ مستطاب آمریکا


کتاب تاریخ مستطاب امریکا در اصل تاریخ به زبان طنز است اما اینکه چطور با تاریخ، آن هم با چنین تاریخی شوخی و طنازی شده است را محمد صادق کوشکی نویسنده کتاب چنین بیان می کند:


«تاریـخ ایـالات متحـده آمریـکا خیلـی جـدی اسـت! آنقـدر جـدی کـه حتـی بخشهـا و قسـمت‌های شـوخی آن هـم جدی اسـت! (تعجـب نکنیـد! آنهایـی کـه تاریـخ را می‌شناسـند، می‌داننـد قسـمت‌هایی از تاریـخِ هر جایی شـوخی اسـت! یعنی همه جـای یـک تاریـخ نمی‌توانـد جـدی باشـد! مثـلاسـاختن مناره با کله مردم کرمان توسط آقا محمد خان قاجار به نظر شما شوخی نیست؟) و طبیعی است شوخی کردن با این تاریخ بسیار جدی،کار ساده ای نیست! چون امریکایی ها بر خلاف ظاهرشان بیش از حد مجاز جدی اند!

واقعا چه جوری باید با تاریخ ملتی که اسطوره‌اش «کابوی»، نماد هویتی‌اش «غرب وحشی»، پیروزی شاخص‌اش«انفجار بمب های هسته ای در ژاپن»، غذای ملی‌اش «همبرگر»، عامل برتری‌اش«هزاران موشک و بمب هسته ای»، و هنرمند اخراجی‌اش «چارلی چاپلین »است، شوخی کرد؟ (لابد می‌دانید چاپلین سالهای سال در تبعید زندگی کرد، چون مقامات امریکا او را اخراج کرده بودند! او پس از جنگ جهانی دوم تا لحظه مرگش امکان زندگی در آمریکا را نیافت، چون بعضی فیلم‌هایش به مذاق سیاستمداران امریکایی خوش نیامده بود)

به هر حال در صفحات آینده خواهید دید که ما چگونه از پس این مهم برآمده‌ایم! آن هم در حالی که تاریخ و جغرافی و تفکر و همه چیز دیگر در امریکا به سه موضوع اصلی و محوری باز می گردد! «دموکراسی»، «حقوق بشر»، و «آزادی»! اصولا هیچ چیز در امریکا نیست که به این امور مربوط نباشد! چه جوری اش را باید بخوانید!»

دانلود کتاب تاریخ مستطاب امریکا


نگارش متن طنز را دکتر محمدصادق کوشکی و طراحی کاریکاتورها را نیز مازیار بیژنی انجام داده اند.

این پروژه سه فصل کلی دارد:

1- تشکیل آمریکا

2- آمریکا در جهان

3- آمریکا و ایران

هدف کتاب تاریخ مستطاب آمریکا، آموزش تاریخ نیست بلکه روایت آن است! به همین دلیل هرچه در این کتاب می خوانید "مستند" است! یعنی منابع و اسنادش موجود است! هیچ مطلبی بدون سند نیامده! اما راست و دروغش گردن ما نیست!

گردن نویسندگان محترم مطالبی است که نشانی آن ها در انتهای هر مطلب آمده! آن هایی که حال و حوصله تحقیق دارند به منابع مراجعه کنند و آن هایی که بی حال و حوصله اند به ما اعتماد کنند!

این کتاب به شهید نادر مهدوی فرمانده ناو گروه ذوالفقار تقدیم شده است.

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
228
کنگره :
‏‫‬‭‬‭E178‏‫‭‏‫‬‭/ک9ت2 1397
دیویی :
‏‫‬‭973
کتابشناسی ملی :
4180536
شابک :
978-600-8857-45-7‬‬
سال نشر :
1397
خرید نسخه چاپی :
نظرات درباره کتاب تاریخ مستطاب آمریکا
98916****6601

صفحه 19: ”نوشـته: «همیـن کـه بـه اولیـن جزیـره ی سرزمیـن جدیـد رسـیدم عـده ای از بومیـان را اسـیر کـردم تـا قدرتـم را به آنـان نشـان دهـم.»1 البتـه م“

نکته

1401-2-11 09:16:40

پاسخ
98916****6601

عالی

1401-2-11 09:00:11

پاسخ
98914****2572

خیلی از مطالبو در مورد امریکا واقعا نمیدونستم. طنز تلخ

1398-10-12 13:25:06

پاسخ