کتاب آشنایی با درمان‌های هدفمند علیه سرطان pdf

A Beginner’s Guide To Targeted Cancer Treatments

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
255,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب آشنایی با درمان های هدفمند علیه سرطان

کتاب آشنایی با درمان های هدفمند علیه سرطان نوشته الین ویکرز است که در انتشارات دانشگاه تهران تهیه و به چاپ رسیده است.

علت نگارش این کتاب این بود که هیچگونه منبعی وجود نداشت که به زبان ساده و بدون ذکر جزئیات پیچیدۀ علمی دربارۀ چگونگی عملکرد درمان های جدید مربوط به سرطان سخن بگوید.

این کتاب مطالب سخت و پیچیده دربارۀ مسیرهای پیام رسانی در سرطان را به زبانی ساده و کاربردی بیان کرده است و شناخت پایه ای و کافی دربارۀ سرطان و درمان های مرتبط با آن را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. کمتر کتابی وجود دارد که اینگونه شیوا و ملموس، مطالب دشوار و به روز را بیان کرده باشد.

گزیده کتاب آشنایی با درمان های هدفمند علیه سرطان

ژنوم سلول یا همان DNA دفترچۀ راهنمای ضروری و بسیار بزرگی برای سلول است که به سلول کمک می کند چه پروتئینی بسازد، چگونه و چه زمان آن را بسازد، چه کاری با آن انجام دهد و چه زمانی آن را از بین ببرد.

پروتئین ها نیز به نوبۀ خود، رفتار و عملکرد سلول را کنترل می کنند. به همین دلیل، اگر به DNA سلول آسیب وارد شود، این آسیب به تولید پروتئین های معیوب و در نتیجه القای عملکرد غیر طبیعی در سلول منجر می شود.

صفحات کتاب :
513
کنگره :
RC۲۷۱
دیویی :
‏‫‬‮‭۶۱۶/۹۹۴۰۶۱
کتابشناسی ملی :
۹۵۰۶۱۹۳
شابک :
978-964-0375-69-3
سال نشر :
1402

کتاب های مشابه آشنایی با درمان‌های هدفمند علیه سرطان