خرید کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی

گاهی برای پیشرفت، باید به گذشته برگشت

کتاب چاپی یادتان به خیر خانه های اجدادی

توضیحات درباره کتاب

معرفی کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی

کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی نوشته محسن عباسی ولدی است که توسط انتشارات آیین فطرت منتشر شده است. در بخش اول این کتاب با موضوع «معماری و زندگی»، در سه فصل، تبعات زندگی آپارتمانی بررسی شده است. با مطالعه بخش اول برای مخاطب این سوال ایجاد می شود؛ که آیا می شود با آپارتمان نشینی مقابله کرد؟


بخش دوم کتاب به پرسش های شما پاسخ می دهد.

بخش سوم این کتاب، به فرهنگ آپارتمان نشینی اختصاص یافته است.
فصل اول از این بخش، درباره حقوق همسایگان سخن گفته و در فصل دوم هم راه کارهایی برای کم کردن از آسیب های زندگی آپارتمانی آمده است.


گزیده کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی


خانه اگر محل آرامش نبود، حتما یک ای کار می لنگد. باید گشت و آن جا را پیدا کرد. شاید اهل خانه مقصر باشند و شاید اهل خانه مقصر باشند و شاید هم خود خانه!
آری، می شود خانه، چهار دیوار داشته باشد و سقفی هم از این دیوارها سواری بگیرد؛ اما این دیوارها و آن سقف خانه، سرناسازگاری داشته باشند با آرامش آدم های این خانه.
این روزها به نام پیشرفت و فرهنگ، دارند از همه راه، آرامش را از ما می گیرند. آنهایی که با آرامش انسان مشکل دارند، همه جا سرباز دارند برای خودشان.
شاید خانه های امروزی یکی از سربازانشان باشد، شاید!

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
269
کنگره :
‏‫‬‮‭HD7287/6‭‬ ‭/‮الف‬9‏‫‭‏‫‬‮‭ع2 1397
دیویی :
‏‫‭647/92
کتابشناسی ملی :
5218719
شابک :
978-600-8031-49-9
سال نشر :
1397
نظرات درباره کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی
شما اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر می دهید.