کتاب الگوی راهبردی معاونت تبلیغات حرم مطهر

3 از 1 نظر
موضوعات:

کتاب الکترونیکی الگوی راهبردی معاونت تبلیغات حرم مطهر

حجم دانلود: 2.8 مگا بایت

معرفی کتاب الگوی راهبردی معاونت تبلیغات حرم مطهر

کتاب الگوی راهبردی معاونت تبلیغات حرم مطهر تهیه شده توسط ادارۀ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی است. در عصر حاضر، رقابت سرنوشت سازمان ها را رقم می زند. شکست یا پیروزی سازمان ها در بقا و نیز دستیابی آن ها به اهداف استراتژیک و توسعۀ قلمرو خود، در گرو مدیریت این فضای رقابتی است.

جوهرۀ اصلی تمامی اندیشه های حاکم بر طراحی و تدوین چشم اندازها و استراتژی ها مفهوم آینده ای است که اکنون در  حال وقوع است. درهم شکسته شدن مرزهای آینده و حال، جهشی فراتر از تصور را در ادبیات و اندیشه های مدیریتی پدید آورده است. چشم اندازها و استراتژی ها مناظر و نقاط و مسیرهای ایدئال را ترسیم می کنند. اما هر استراتژی ای، ساختار خاص خود را می طلبد؛ استراتژی خصوصا های توسعه که در اوضاع پیچیده و همیشه متغیر محیطی پویا، باید مسیر سازمان را به سوی اهداف و چشم اندازهای مطلوب ترسیم کنند. نمی توان با ساختارهای موجود، استراتژی های جدید و توسعه ای را دنبال کرد.

گزیده کتاب الگوی راهبردی معاونت تبلیغات حرم مطهر

کلید واژۀ راهبرد در برنامۀ راهبردی اصطلاحا به همان سیاست هایی گفته می شود که راهکارهای رسیدن به اهداف باید از آن ها تبعیت کنند و در چهارچوب آنها باشند. مثال اگر هدف، رساندن مخاطب به مکارم اخلاق است، یک سیاست این است که آن مکارم اخلاق، کاربردی و پاسخگو ی نیاز مخاطب باشد؛ لذا باید اولویت به آن دسته از مکارم اخلاق داده شود که نیاز جامعۀ مخاطب باشد و راهکارهایی برای رسیدن به این هدف دیده شوند که قابلیت اقدام و اجرا داشته باشند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب الگوی راهبردی معاونت تبلیغات حرم مطهر

مشخصات کتاب الگوی راهبردی معاونت تبلیغات حرم مطهر

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب الگوی راهبردی معاونت تبلیغات حرم مطهر