خرید کتاب مدیریت استراتژیک با رویکردی امروزی

کتاب چاپی مدیریت استراتژیک با رویکردی امروزی

تامین کننده: ابر و بُن
نوع جلد : شومیز

کتاب چاپی مدیریت استراتژیک با رویکردی امروزی

تامین کننده: کتابرسان