امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 19,500
نظر شما چیست؟
کتاب «مصاحبه در تاریخ شفاهی» واحد تاریخ شفاهی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش ستاد خبر انتشارات سوره مهر این کتاب شامل مجموعه مقالات چهارمین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی است که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود.
کتاب مذکور از مجموعه مقالات ارائه شده در چهارمین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی گردآوری شده و در پنجمین "نشست تخصصی و کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی " رونمایی خواهد شد.
صفحات کتاب :
476
کنگره :
‫‭DSR1571‫‭‫‭/ن5 1388
دیویی :
‫‭955/084
کتابشناسی ملی :
1635290
شابک :
978-964-506-691-6
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1872-7

کتاب های مشابه مصاحبه در تاریخ شفاهی