خرید و دانلود کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار

مجموعه تاریخ و شناخت جامعه معاصر ایران

کتاب الکترونیکی خاستگاه تاریخی ایل قاجار

حجم دانلود: 756.0 کیلو بایت
توضیحات درباره کتاب

تاریخ معاصر ایران با تلاش های ایل و اویماقات قاجاری و سلطنت آن ها و شیوه های پدیداری و هنجاریابی آن ارتباط مستقیم دارد و به عبارتی مخلوق دوره ای است که تاریخ جدید نامیده شده و سر آغاز آن عصر صفویه و شکل گیری اتحادیة قزلباش است. بدین سان معلوم خواهد شد که چرا از گذشته های دورتر سخن به میان آمده و بنیان تاریخی نهاد مسلط بر ایران از دوره های پیشتر مورد بررسی قرار گرفته و شیوه های هویت یابی اجتماعی و تاریخی انتقال عصر میانه به دوران معاصر، به محک شناخت درآمده است.
بدیهی است که اولین دگرگونی عامل های «برون جامعه ای» اثرات منفی و ویرانگرایانة خود را پدید آورده...

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
196
کنگره :
‫DSR1315‭‬ ‭/‮الف‬9‫‬‭ت8 1392
دیویی :
‫‬‭955/074
کتابشناسی ملی :
3050592
شابک :
978-964-426-652-2‬‬
سال نشر :
1392
نظرات درباره کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار
98912****4234

عالیه

1395-3-2 22:06:14

پاسخ