خرید و دانلود کتاب راهنمای جامع زبان تخصصی ویژه دانشجویان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع زبان تخصصی ویژه دانشجویان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

حجم دانلود: 854.8 کیلو بایت
توضیحات درباره کتاب

ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﮐﻠﯿﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻓﻼﺵ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺍﯾﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺪﻗﺖ ﻧﯿﺰﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻼﺵ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻟﻐﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺍی ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻟﻐﺖ ﺟﺰء ﺩﺳﺘﻮﺭی ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.....

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
120
کنگره :
‫PE1127‭‬‭/ک2‫‭س8325 1388
دیویی :
‫‭428/6
کتابشناسی ملی :
1886413
شابک :
978-600-91101-3-1
سال نشر :
1388
نظرات درباره کتاب راهنمای جامع زبان تخصصی ویژه دانشجویان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شما اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر می دهید.