دانلود رایگان ب‍ا م‍خ‍اطب ه‍ای‌ آش‍ن‍ا

کتاب الکترونیکی ب‍ا م‍خ‍اطب ه‍ای‌ آش‍ن‍ا

حجم دانلود: 1.7 مگا بایت
توضیحات درباره کتاب

ن کتاب دربرگیرنده مجموعه نامه های دکتر شریعتی برای همسر، فرزندان و دوستان و همرزمانش می باشد. جملات انتخاب شده شمال نکات فلسفی و بسیار آموزنده و ارزشمند برای توجه و تفکر می باشد.

انسان به میزانی که برخوردارتر است انسان نیست، بلکه انسان به میزانی که خود را نیازمندتر احساس می کند، انسان است.
اگزیستانسیالیسم یعنی همه عالم، ماهیتش قبل از وجودش است ولی انسان اول وجود پیدا کرد و بعد ماهیت یافت.
انسان گرفتار جهار زندان است:
1)طبیعت 2)جامعه 3)تاریخ 4)خویشتن
ارزس یک ایمان به این است که زندگی کند و رشد و نمو و تکثیر داشته باشد.
ادبیات ما در شعر تجلی دارد و شعر ما بیشتر در غزل و غزل ما مجموعاً عبارت است از آه و ناله و زاری و زوزه های ذلت آور و رقت بار عاشق برای جلب نظر معشوق
شعر و ادب ما همه مدح و ثنا برای حاکم است و عجز و لابه برای معشوق یعنی تقرب به قدرت نه از راه کسب قدرت و یا انجام خدمت و ابزار لیاقت بلکه تملق و چاپلوسی و دعا و ثنای دوستان و نفرین و دشنام دشمنان حاکم.
شاید به تعبیر شمس تبریزی – خط سوم ام؟ که گفت: یکی خط نوشتی که همخود خواندی و هم خلق، دومی، خط نبشتی که تنها خود خواندی و سومی، خط نبشتی که خود خوندی و نه خلق!

مشخصات کتاب
دیویی :
‫‬‮‭297/48
کتابشناسی ملی :
8738
سال نشر :
1360
صفحات کتاب :
356
کنگره :
‫‬‮‭BP233/7‭‬ /ش4‫‭ 1.ج 1300ی‬‬
نظرات درباره کتاب ب‍ا م‍خ‍اطب ه‍ای‌ آش‍ن‍ا
98919****9199

خو وعالی هستایوالاه

1396-8-22 19:51:18

پاسخ
98911****1513

عالی

1395-8-2 11:35:42

پاسخ