امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
(1)خدایا، مرا به اصلاح نفسم فرمان داده ای و خود به اصلاحش بیش از من نیرو داری، و بر آن و بر من بیش از خودم توانایی. پس آنچه خشنودی ات را در پی دارد عطایم گردان، و آنچه خرسندی ات را به دنبال دارد در حال عافیتم از من بستان. (2) بارخدایا، دیگر نه طاقتی بر رنج و محنت دارم، و نه صبری در بلا و شدت، و نه توانی برای تحمّل فقر و فلاکت، پس روزی ام را از من دریغ مدار، و مرا در میان بندگانت وامگذار، بلکه تنها تو خود حاجتم روا ساز، و کفایتم بر عهده ات گذار...

کتاب های مشابه دعای بیست و دوم امام سجاد (ع) : به گاه سختی و ناملایمات و گره خوردن کارها