امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
تعریفی که از کتاب الکترونیک ارائه می شود این است که کتاب های الکترونیکی یا ebooks صرفاً نسخه های الکترونیکی مطالب مکتوب نیستند. بلکه می توانند، علاوه بر متن ، صوت و تصاویر و را نیز شامل شوند. حال اگر بخواهیم در مقابلْ کتاب چاپی را تعریف کنیم، به این تعریف می رسیم که مجموعه ای از صفحات نوشته شده، مصور، چاپ شده، یا خالی (صفحة سفید و نانوشته) ساخته شده از جوهر و کاغذ (ورق) و پوست حیوانات یا مواد دیگر، که معمولاً از یک طرف به یک دیگر متصل می شوند. بنابراین، نقطة جدایی و افتراق کتاب الکترونیک و چاپی از همان متن آغاز می شود. در تولید نسخة چاپی، بعد از اینکه متنی نوشته می شود و مراحل تولید فنی را طی می کند، آن را به چاپخانه می فرستند و پس از طی مراحلی به کتاب تبدیل می شود. در این فرایند به فیلم و زینک، صفحات کاغذ، انواع مرکب، صحافی، و ... نیاز داریم. بعد از اینکه کتاب تولید شد، باید توزیع شود. شرکت های توزیع و پخش کتاب کتاب ها را در سطح کتابخانه های یک کشور یا کشورهای دیگر توزیع می کنند. حال بیایید اتفاقی را که برای کتاب الکترونیک می افتد مرور کنیم. کتاب الکترونیک این امکان را در اختیار ناشران و نویسندگان قرار می دهد تا بتوانند نسخه ای واحد از کتاب های خود را به طور هم زمان در دسترس تعداد بی شماری از خوانندگان قرار دهند و بدین ترتیب در هزینه های گزاف چاپ، مصرف کاغذ، صحافی، و توزیع کتاب با شمارگان بالا صرفه جویی کنند. به تعبیر دیگر، فقط کافی است یک نسخه از کتاب تولید شود و در محیط وب در دسترس قرار گیرد. بدین ترتیب همة خوانندگان در سراسر این گیتی پهناور قادر خواهند بود به طور هم زمان کتاب مورد نظر را مطالعه کنند. کتاب الکترونیک، علاوه بر متن، صوت و تصویر و ویدئو را در اختیار مخاطب قرار می دهد.....
صفحات کتاب :
128
شماره :
13
تاریخ نشر :
1393

کتاب های مشابه کتاب مهر شماره (13)