نظر شما چیست؟
دین و مباحث مربوط به آن حقیقتی است که بر تمام ابعاد زندگی بشر سایه افکنده و حضور خود را در همه جا آشکار نموده است.
«پلورالیسم دینی» به معنای تکثرگرایی دینی و به رسمیت شناختن همه ادیان است، و مراد از به رسمیت شناختن ادیان مختلف، به رسمیت شناختن حقانیت و نجات بخشی آنهاست. در حقیقت، پلورالیسم دینی پاسخی به این سوالات است که: ادیان مختلف چه بهره ا ی از حقیقت دارند؟ آیا همه ادیان حقند، یا یک دین حق وجود دارد؟ و آیا می توان پیروان ادیان مختلف را اهل نجات دانست؟ پاسخ های دیگر این سؤالات انحصارگرایی و شمول گرایی است. در سال های اخیر، عده ا ی نظریه پلورالیسم را پذیرفته و به تبلیغ و ترویج آن پرداخته اند. اینان علاوه بر استدلال های عقلی و تجربی، به آیات قرآن کریم نیز متوسل شده و از آیات متشابه، به نفع خود استفاده کرده اند.
کد کتاب :
BP0352
صفحات کتاب :
224
کنگره :
‫‬‮‭‬‮‭BL85‫‮‭‭/‮الف‬2پ8 1390‬
دیویی :
‫‬‮‭201/5
کتابشناسی ملی :
2556947
شابک :
978-964-195-518-4
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه پلورالیسم دینی و قرآن