سیاسی اجتماعی و فرهنگی - لیست آثار

رویای آمریکایی

گل علی بابایی

20,000 تومان

محو اسرائیل

هادی شیرازی

7,400 تومان

زندگی و سیاست

سیدمهدی هاشمی

16,700 تومان

پسا اسلامیسم

میلاد دخانچی

40,000 31,600 تومان

تشکیلات بهشتی

سیدمحمد بهشتی

30,000 23,700 تومان

مرگ بر آمریکا

سیدعلی خامنه ای

6,500 تومان

آسمان به زمین الصاق شد

گروه نویسندگان

از 12,000 تا 14,000 از 9,480 تا 11,060 تومان

این عصر قرمز است

گروه نویسندگان

از 12,000 تا 18,000 از 9,480 تا 14,220 تومان

دوباره به آسمان نگاه کن

گروه نویسندگان

از 16,000 تا 20,000 از 12,640 تا 15,800 تومان

خط قرمز

دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

5,000 تومان

هلی برن از پشت میز

مهدی افرازکنجین

12,200 تومان

خود تحریمی

دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

10,400 تومان

زندگی به سبک جهادی

شهید کاظمی

از 4,000 تا 32,000 از 4,000 تا 25,280 تومان

رنگواره های خلیج فارس

دکتر گلناز کشاورز

9,500 تومان