سیاسی اجتماعی و فرهنگی - لیست آثار

چه کسی بر جهان حکومت می کند؟

نوام چامسکی

از 10,000 تا 20,000 از 10,000 تا 15,800 تومان

سنگ محک

سیدمحمدحسین راجی

45,000 تومان

تشکیلات بهشتی

سیدمحمد بهشتی

از 15,000 تا 35,000 از 15,000 تا 27,650 تومان

بدون هراس

وندی شرمن

از 25,000 تا 60,000 از 25,000 تا 47,400 تومان

فلسطین از منظر مقام معظم رهبری

سعید صلح میرزایی

از 0 تا 65,000 از 0 تا 51,350 تومان

اثر انگشت

موسسه فرهنگی حماسه 17

12,000 تومان

تکرار یا تغییر

سیدمحمدحسین راجی

35,000 27,650 تومان

جنگ خوب است

فائقه سادات میرصمدی

20,000 تومان

گفتم اعتماد نکنید

شهید کاظمی

از 25,000 تا 65,000 از 25,000 تا 51,350 تومان

آن سوی میز

مهدی خانعلی زاده

55,000 43,450 تومان

انتخاب صالحان

سیدعلی خامنه ای

37,000 29,230 تومان

دانش اتوپیا

امانوئل والراشتاین

10,000 تومان

فرهنگ رشد اقتصادی

سید نظام الدین مکیان

6,500 تومان