تاریخ معاصر - لیست آثار

مسجد رهبر

مرتضی انصاری زاده

از 13,000 تا 50,000 از 13,000 تا 39,500 تومان

کاملا سری

یسری فوده

15,000 تومان

خاطرات 15 خرداد شیراز

جلیل عرفان منش

3,000 2,100 تومان

آینده انقلاب اسلامی ایران

مرتضی مطهری

از 7,000 تا 48,000 از 5,530 تا 33,600 تومان

پای تخته سیاه

سوره مهر

از 3,000 تا 12,000 از 2,370 تا 8,400 تومان

سنجاب های لهستانی

محمدعلی جعفری

10,000 7,000 تومان

جیران

لطف اله ترقی

از 8,000 تا 15,000 از 5,600 تا 10,500 تومان

بر تبعید

سیدعلی خامنه ای

14,000 11,060 تومان

جمعه سیاه

حسین نیری

از 5,000 تا 7,000 از 3,500 تا 4,900 تومان

سرنوشت جنازه رضاشاه

ابوالفضل طاهریان‌‌ ریزی

15,000 10,500 تومان

نبرد رئیس علی

سوره مهر

3,000 2,100 تومان

جاده جنگ (جلد 4)

سوره مهر

15,000 10,500 تومان

آوای صحرا

عبدالرحمن اونق

از 4,000 تا 15,000 از 2,800 تا 10,500 تومان

اولین مشت

سوره مهر

6,000 4,200 تومان