علوم انسانی - لیست آثار

رهایی از استرس

جی. گاینور مک تیگو

9,000 تومان

رازهای چهره

جین هانر

از 13,000 تا 15,000 تومان

آموزش فلسفه (جلد اول)

محمدتقی مصباح یزدی

35,000 تومان

روزنامه پاکستان

سید امیر موسوی

3,000 تومان

خویشتن مقدس شما

وین دبلیو دایر

از 5,000 تا 14,000 تومان

کتابچه نفوذ

رابرت سالدینی

از 2,000 تا 3,000 تومان

لذات فلسفه

ویل دورانت

40,000 31,600 تومان

کتابچه قدرت عادات

چارلز داهیگ

از 2,000 تا 3,000 تومان

فرقه ها در میان ما

مارگارت تالرسینگر

95,000 75,050 تومان

تئوری انتخاب

ویلیام گلاسر

105,000 82,950 تومان

انزوا

منوچهری راد

18,900 تومان