داستان - لیست آثار

کلاه پوستی ها

سیدمیثم موسویان

11,000 تومان

بازی عوض شده

سجاد خالقی

5,000 3,500 تومان

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 از 1,400 تا 6,300 تومان

پلاک طیبه

علی صفایی حائری

از 700 تا 27,500 تومان

روزهای خرمشهر

سوره مهر

از 3,000 تا 3,500 از 2,100 تا 2,450 تومان

راز نگین سرخ

حمید حسام

از 10,000 تا 11,000 از 7,000 تا 7,700 تومان

ویزای بهشت

عباس جعفری مقدم

8,000 تومان

زن شیشه ای

راضیه تجار

7,500 5,250 تومان

تی لم

سوره مهر

از 11,500 تا 13,000 از 8,050 تا 9,100 تومان

اولین مشت

سوره مهر

6,000 4,200 تومان

سیاه چمن

سوره مهر

از 6,000 تا 10,000 از 4,200 تا 7,000 تومان

عصر روز سوم

سیدعلیرضا مهرداد

600 تومان

قاصدک

سوره مهر

از 3,500 تا 4,500 از 2,450 تا 3,150 تومان

شب ایوب

سوره مهر

از 9,000 تا 11,000 از 6,300 تا 7,700 تومان