علوم رفتاری و مدیریت - لیست آثار

اختلالات یادگیری

نگار کاغذگران

25,000 17,500 تومان

روانشناسی بالینی

سهیلا علیزاده

25,000 17,500 تومان

روان شناسی سیاسی

زهرا صالحی دوست

50,000 35,000 تومان

روان شناسی شناختی

زینب اصالتی

29,000 20,300 تومان

آسیب شناسی روانی ۱

سهیلا علیزاده

25,000 17,500 تومان

روان سنجی

زینب اصالتی

25,000 17,500 تومان

کاربرد آزمون های روانی

ثمین گل میرزایی

55,000 38,500 تومان

روان شناسی رشد ۲

پریسا ماه زاده

29,500 20,650 تومان

روان شناسی عمومی ۱

مونا مهدی پور

35,000 24,500 تومان