رمان - لیست آثار

پرخو

شبنم غفاری حسینی

از 10,000 تا 16,000 از 7,900 تا 11,200 تومان

اجاره نشین خیابان الامین

علی اصغر عزتی پاک

از 15,000 تا 25,000 از 11,850 تا 12,500 تومان

سنگ اندازان غار کبود

داوود غفارزادگان

11,500 تومان

سی و نه پله

جان بوکان

14,000 14,000 تومان

تنها در سامسون

ترکان قربان زاده

از 7,500 تا 9,000 از 7,500 تا 6,300 تومان

آتشگاه

احمد مدقق

از 8,500 تا 9,000 از 8,500 تا 6,300 تومان

مزدور

هاوارد فاست

20,000 تومان

آهنگ عشق

سوری رحیمی

رایگان

رابینسون

فرهاد ساربانی

3,000 تومان

چهل و یکم

حمید بابایی

از 15,000 تا 18,000 از 10,500 تا 12,600 تومان

کهکشان نیستی

محمدهادی اصفهانی

94,000 74,260 تومان

ال آی

پونه سعیدی

35,000 24,500 تومان

او سلمان شد

سید ناصر هاشم زاده

35,000 27,650 تومان

پادشاهی این جهان

الخو کارپنتیه

15,000 10,500 تومان

آخرین نگاه

رقیه یارجانلی

5,000 3,500 تومان

زندگی پی

یان مارتل

22,000 15,400 تومان

صلاح کار کجا و من خراب کجا

میلاد امیرخیزی

17,500 12,250 تومان

خانه ی مغایرت

محمدعلی جعفری

از 12,000 تا 24,000 از 9,480 تا 16,800 تومان

شبگرد (جلددوم)

ام البنین منیری

6,000 4,200 تومان

بیمار خاموش

الکس مایکلیدس

8,500 5,950 تومان

تریل باز

عزیز سهرابی

7,500 5,250 تومان

عاشقی به سبک ون گوگ

محمدرضا شرفی

19,400 13,580 تومان

خوشه های خشم

جان اشتاین بک

111,000 87,690 تومان

سووشون

سیمین دانشور

45,000 35,550 تومان