رمان - لیست آثار

عاشقی به سبک ون گوگ

محمدرضا شرفی خبوشان

19,400 تومان

خانه ی مغایرت

محمدعلی جعفری

24,000 18,960 تومان

کهکشان نیستی

محمدهادی اصفهانی

88,000 69,520 تومان

سووشون

سیمین دانشور

45,000 35,550 تومان

ماتی خان

عبدالرحمن اونق

از 19,000 تا 21,000 تومان

لبخند مسیح

سارا عرفانی

از 7,500 تا 15,000 از 7,500 تا 11,850 تومان

رویای نیمه شب

مظفر سالاری

از 35,000 تا 45,000 از 27,650 تا 35,550 تومان

تیله نقره ای

اکرم مرادی

48,000 تومان

سکوی پنهان

صالح مرسی

20,000 تومان

آنا کارنینا

لئو تولستوی

151,800 119,922 تومان

شنود

گروه شهید ابراهیم هادی

از 5,000 تا 9,500 از 5,000 تا 7,505 تومان

هرشب بیداری

نگار موقرمقدم

25,000 تومان

تکه های ساده من

گیتی رجب زاده

7,000 تومان

زایو

مصطفی رضایی کلورزی

از 35,000 تا 44,000 از 27,650 تا 34,760 تومان

سانشیرو

ناتسومه سوسه کی

20,500 تومان

ادواردو

عهد مانا

45,000 35,550 تومان

غرور و تعصب

پر

از 5,000 تا 18,000 تومان

زن در آینه

اریک امانوئل اشمیت

32,000 تومان

مرکب بنفش

آزیتا رفیعی سرشکی

25,000 تومان

عمود 878

مریم برزگر

9,000 تومان

قلعه وحشت

محمدمتین اکاتی

2,000 تومان

آخرین دروغ

ماری کوبیکا

21,000 تومان

سی و نه پله

جان بوکان

14,000 تومان