رمان - لیست آثار

سی و نه پله

جان بوکان

14,000 تومان

تنها در سامسون

ترکان قربان زاده

از 7,500 تا 9,000 تومان

آتشگاه

احمد مدقق

از 8,500 تا 9,000 تومان

مزدور

هاوارد فاست

20,000 تومان

آهنگ عشق

سوری رحیمی

رایگان

رابینسون

فرهاد ساربانی

3,000 تومان

چهل و یکم

حمید بابایی

از 15,000 تا 18,000 تومان

پرخو

شبنم غفاری حسینی

10,000 تومان

کهکشان نیستی

محمدهادی اصفهانی

88,000 69,520 تومان

ال آی

پونه سعیدی

35,000 تومان

او سلمان شد

سید ناصر هاشم زاده

15,000 11,850 تومان

پادشاهی این جهان

الخو کارپنتیه

15,000 تومان

آخرین نگاه

رقیه یارجانلی

5,000 تومان

زندگی پی

یان مارتل

22,000 تومان

خانه ی مغایرت

محمدعلی جعفری

از 12,000 تا 24,000 از 12,000 تا 18,960 تومان

شبگرد (جلددوم)

ام البنین منیری

6,000 تومان

بیمار خاموش

الکس مایکلیدس

8,500 تومان

تریل باز

عزیز سهرابی

7,500 تومان

خوشه های خشم

جان اشتاین بک

111,000 87,690 تومان

سووشون

سیمین دانشور

60,000 47,400 تومان

ماتی خان

عبدالرحمن اونق

از 19,000 تا 21,000 تومان

لبخند مسیح

سارا عرفانی

از 7,500 تا 15,000 از 7,500 تا 11,850 تومان

اُس کا میں

رضا امیرخانی

15,000 تومان