داستان ایرانی - لیست آثار

دال

محمود گلابدره ای

10,000 تومان

تندتر از عقربه ها حرکت کن

بهزاد دانشگر

از 25,000 تا 50,000 از 25,000 تا 39,500 تومان

مسافر عشق

شیوا حلمی سرشت

12,000 تومان

قرارداد ناعادلانه

نیایش شجاعی باغدار

8,600 تومان

تسخیر شدگان

مینا شائیلوزاده

12,500 تومان

داستان های شگفت

عبدالحسین دستغیب

28,000 تومان

زهر عشق

مریم جانزاده خطیر

100,000,000 تومان

بیست هزار آرزو

آناهیتا چشمه علایی

19,900 تومان

آوارگی در پاریس

فهیمه ایرجی

50,000 39,500 تومان

متهم دادگاه old bailey

مرتضی قاضی‏‫

47,000 37,130 تومان

مار و پله

فائقه میرصمدی

20,000 تومان

پیامبر بی معجزه

محمدعلی رکنی

از 20,000 تا 25,000 تومان

رنگ زندگی

احمد زرهامی

4,000 تومان

عمو رستم

محمد میرکیانی

15,000 11,850 تومان

مسافر دمشق

فاطمه عرب اسدی

10,000 تومان

نفر پنجم

مرتضی احمر

10,000 تومان

فریاد خاکستری

احسان کرمی قمشه

8,000 تومان

چلیپای قلم

مهدی الماسی

9,000 تومان

عقیق سرخ آبی

بیتا سپهری کیان

4,300 تومان

کندوی پارنز

رضا ذوالقدری ها

1,500 تومان

المثنی

مجید محبوبی

10,000 تومان

تاتیک

حسن شیردل

10,000 تومان

شب اسفندی

علی ابجدیان

از 0 تا 4,000 تومان