انقلاب و دفاع مقدس - لیست آثار

پوتین قرمزها

فاطمه بهبودی

از 13,500 تا 40,000 از 13,500 تا 28,000 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 90,000 از 15,000 تا 71,100 تومان

ساجی

سوره مهر

15,000 تومان

صبح شام

محمدحسن مصحفی

55,000 43,450 تومان

گلستان یازدهم

سوره مهر

از 12,500 تا 25,000 از 12,500 تا 19,750 تومان

من زنده ام

معصومه آباد

از 15,000 تا 40,000 از 15,000 تا 31,600 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 15,000 تا 29,230 تومان

بی قرار

احسان احمدی خاوه

5,000 تومان

سکوت آرامم نمی کند

نسرین یحیی بیگی

6,800 تومان

همه سیزده سالگی ام

سوره مهر

از 8,000 تا 13,000 تومان

مادر که باشی

مرصع کاظمیان

1,000 تومان

نمی از ایثار

محمدرضا بابایی ابرقویی

از 8,000 تا 9,600 تومان

خوشا سرو

فاطمه وفایی زاده

7,000 تومان

تجمع ممنوع

مسعود زین العابدین

36,000 28,440 تومان

چزابه

زهرا حیدری

5,000 تومان

گردان قاطرچی ها (جلد اول)

داود امیریان

از 33,000 تا 40,000 از 26,070 تا 31,600 تومان

برسد به دست امام

محسن دریالعل

29,000 22,910 تومان

بابا رجب

نسرین رجب پور

30,000 23,700 تومان

اثریا

نیما اکبرخانی

25,000 19,750 تومان

زفرات

نادر متروک

17,300 تومان

برای زین اب

شهید کاظمی

از 50,000 تا 52,000 از 39,500 تا 41,080 تومان

شنای خونین

ابراهیم صادقی مغانلو

3,000 تومان