خاطرات آزادگان - لیست آثار

p.w

زینب اکبری

5,000 3,500 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 10,500 تا 25,900 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 65,000 از 10,500 تا 45,500 تومان

صد و هفتاد و ششمین غواص

بهناز ضرابی زاده

از 7,000 تا 29,500 تومان

هی یو!

سوره مهر

از 11,000 تا 12,000 از 7,700 تا 8,400 تومان

شنام

سوره مهر

از 10,000 تا 13,000 از 7,000 تا 9,100 تومان

نامه رسان

سوره مهر

12,000 8,400 تومان

جای امن گلوله ها

سوره مهر

از 4,500 تا 10,000 از 3,150 تا 7,000 تومان

سالار تکریت

مصطفی زمانی فر

14,000 9,800 تومان

همه سیزده سالگی ام

سوره مهر

از 8,000 تا 13,000 از 5,600 تا 9,100 تومان

زندان موصل

سوره مهر

11,900 8,330 تومان