به روایت همسر شهید - لیست آثار

گلستان یازدهم

بهناز ضرابی‌ زاده

از 12,500 تا 40,000 از 9,875 تا 20,000 تومان

ساجی

سوره مهر

15,000 7,500 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی‌زاده

از 12,000 تا 45,000 از 12,000 تا 35,550 تومان

منوچهر مدق

مریم برادران

11,000 8,690 تومان

دلتنگ نباش

زینب مولایی

27,000 21,330 تومان

چمران

حبیبه جعفریان

از 2,400 تا 9,000 از 2,400 تا 7,110 تومان

شهید دقایقی

علی مرج

13,000 10,270 تومان

شهید حمید باکری

حبیبه جعفریان

6,000 4,740 تومان

دریا خانم

سوره مهر

از 4,000 تا 12,000 تومان

اینک شوکران 5

هاله عابدین

2,000 تومان

زین الدین - نیمه پنهان ماه (5)

بابک واعظی

از 1,600 تا 6,000 از 1,600 تا 4,740 تومان