مدیریت بر خود - لیست آثار

تئوری انتخاب

ویلیام گلاسر

105,000 82,950 تومان

راز شاد زیستن

اندرو متیوس

18,000 تومان

هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی

78,000 61,620 تومان

کتابچه نظافتچی

استفانی لند

از 2,000 تا 3,000 تومان

قدرت فیض

جوئل اوستین

29,900 تومان

کتابچه سرعت اعتماد

استفان ام. کاوی

از 2,000 تا 3,000 تومان

اعتماد به نفس

سیدمجتبی حورائی

12,000 تومان

تمرکز فکر

سیدمجتبی حورائی

6,500 تومان

ارتباط موثر

سیدمجتبی حورائی

11,000 تومان