مدیریت بازار - لیست آثار

کتابچه قدرت چرا

سی ریچارد ویلمن

3,000 تومان

کتابچه مانع یک راه است

رایان هالیدی

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه بازی بی نهایت

سایمون سینک

از 2,000 تا 3,000 تومان

پدر پولدار، پدر بی پول

رابرت کیوساکی

از 4,000 تا 12,000 تومان