مدیریت بازار - لیست آثار

شکست سریع یا پیروزی بزرگ

برناردشرودر

از 2,800 تا 4,800 تومان

دنیای واقعی وارن بافت

جیمز اولاگلین

از 2,800 تا 4,800 تومان

سال 12 هفته ای

برایان پی‌.موران

از 2,800 تا 4,800 تومان

پول و بانکداری اسلامی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3,600 تومان